Eksporterer aktiviteter som ikke lastet opp, på nytt