Hva du kan gjøre hvis minnekortet ikke gjenkjennes av enheten din