Sprawdzanie stanu subskrypcji w aplikacji MyDrive Connect