Det finns inte tillräckligt med utrymme för att installera kartan på GO navigeringsappen för iPhone