Varför visas inte kommande hinder i Golfer, eller varför visas felaktiga green-former?