Znajdowanie numeru wersji oprogramowania i mapy w urządzeniu nawigacyjnym