Przełączanie między zegarem 12- a 24-godzinnym w monitorze fitness