Co pewien czas ekran urządzenia TomTom Touch nie wyświetla obrazu (jest czarny)