Błąd: Instalator pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++ 2015 zwrócił błąd.