Heads up - Internet Explorer is no longer supported
Your browser is outdated, meaning it's incompatible with our website and exposes your computer to security risks. For a better, safer experience, please use a different browser or upgrade here.
//theme.zdassets.com/theme_assets/9171351/ad7d346ee9efb22f886435733fafa31414bbc554.css
//theme.zdassets.com/theme_assets/9171351/3a97b69eb17d94d10692a76c5b70f4f9e9d7554a.css

Koble til telefonen for å bruke data, håndfritelefonering og smarttelefonmeldinger

Trenger du hjelp med oppdatering av enheten?

Velg alternativet nedenfor for oppdatering av enheten:

MyDrive Connect TomTom HOME Wi-Fi