Miten lisään poljinnopeus- ja nopeusanturin GPS-kellooni?